Demoniczne Samce
"99% z naprawdę przerażającego gówna tego świata zostało wszczęte, ustanowione, popełnione lub kontynuowane przez mężczyzn." George Carlin

The Global Gender Gap - jak w liczbach wygląda nierównouprawnienie względem płci na świecie

Światowe Forum Ekonomiczne to działająca non-profit, szwajcarska organizacja, zrzeszająca najważniejszych przywódców politycznych, najbogatszych prezesów korporacji, wielu intelektualistów oraz dziennikarzy. Od roku 2006, rokrocznie publikuje ona raport określający Global Gender Gap Index, złożony współczynnik, będący miarą nierówności, jaka zachodzi pomiędzy płciami na wielu obszarach życia społecznego, od zatrudnienia, poprzez zdrowie, skończywszy na udziale kobiet i mężczyzn w polityce, nauce etc. Raport ten obejmuje 136 państw świata, w tym Polskę. Ostatnia wersja z 2013 została opracowana przy współudziale członków dwóch prestiżowych uczelni, Harvardu oraz Berkeley, co nadaje raportowi jeszcze większej wiarygodności. 

Czy istnieje równouprawnienie płci?

Raport jednoznacznie pokazuje, że w żadnym z badanych państw statystyki nie wskazują na istnienie pełnego równouprawnienia płci. Ogólny współczynnik prawie zawsze jest mniejszy od 1, co oznacza, że dyskryminowane są kobiety. W niektórych państwach, w niektórych badanych aspektach, także mężczyźni mają gorzej, co świadczy o konieczności wprowadzenia gender. Ostateczny jednak wynik jest zawsze ujemny dla kobiet. To one są bardziej dyskryminowane.


Ogólnie rzecz biorąc, kobiety prawie wszędzie na świecie są gorzej opłacane i zatrudniane na gorszych warunkach niż mężczyźni, często mają gorszy dostęp do edukacji, zwykle mają bardzo niski udział w strukturach decyzyjnych, np. rządzie, czasem mają gorszy od mężczyzn dostęp do nowoczesnej opieki zdrowotnej. 

Największe równouprawnienie mierzone współczynnikiem Global Gender Gap ma miejsce w krajach skandynawskich, Islandii, Finlandii, Norwegii i Szwecji. Pierwsze miejsca na liście zajmują tutaj kraje europejskie, jednakże np. Polska uzyskała pozycję 54. Większa równość niż tutaj panuje nawet w niektórych krajach Afryki czy Azji, np. w Mozambiku, Kazachstanie czy Mongolii. 

Czym zasłużył sobie polski kraj na silną, niską pozycję pod względem nierówności płci? O tak niskiej pozycji zadecydowały głównie czynniki związane z ekonomią, szczególnie dużo niższe wynagrodzenie dla kobiet wykonujących podobną pracę, co mężczyźni. Tylko kilka państw znalazło się w rankingu za Polską pod tym względem, nawet w badanych krajach muzułmańskich kobiety są wynagradzane nieco lepiej w stosunku do mężczyzn, niż w Polsce. Polska zajęła pod tym względem 122 pozycję na liście złożonej ze 136 państw. 

Skutkiem faktu, że kobiety opłacane są gorzej w Polsce, jest prawdopodobnie dysproporcja w ilości zatrudnionych profesjonalistów i pracowników technicznych. Na tych stanowiskach zatrudnionych jest o wiele więcej kobiet niż mężczyzn! Pracodawcom wyraźnie opłaca się bardziej zatrudniać kobiety, co wiąże się z niższymi kosztami. Ta dysproporcja na niekorzyść mężczyzn jest w Polsce tak duża, że kraj zajął pierwsze miejsce w rankingu. Ponad 50% więcej kobiet piastuje stanowiska specjalistyczne i techniczne w naszym kraju. 

Jeżeli interesują kogoś dalsze szczegóły, zachęcam sięgnąć do raportu, który dostępny jest bezpłatnie w sieci: The Global Gender Gap Report 2013

Ostatnie komentarze

Popularne posty