Demoniczne Samce
"99% z naprawdę przerażającego gówna tego świata zostało wszczęte, ustanowione, popełnione lub kontynuowane przez mężczyzn." George Carlin

The Global Gender Gap - jak w liczbach wygląda nierównouprawnienie względem płci na świecie

02:31
Światowe Forum Ekonomiczne to działająca non-profit, szwajcarska organizacja, zrzeszająca najważniejszych przywódców politycznych, najbogatszych prezesów korporacji, wielu intelektualistów oraz dziennikarzy. Od roku 2006, rokrocznie publikuje ona raport określający Global Gender Gap Index, złożony współczynnik, będący miarą nierówności, jaka zachodzi pomiędzy płciami na wielu obszarach życia społecznego, od zatrudnienia, poprzez zdrowie, skończywszy na udziale kobiet i mężczyzn w polityce, nauce etc. Raport ten obejmuje 136 państw świata, w tym Polskę. Ostatnia wersja z 2013 została opracowana przy współudziale członków dwóch prestiżowych uczelni, Harvardu oraz Berkeley, co nadaje raportowi jeszcze większej wiarygodności. 
Read On

Ostatnie komentarze

Popularne posty