Demoniczne Samce
"99% z naprawdę przerażającego gówna tego świata zostało wszczęte, ustanowione, popełnione lub kontynuowane przez mężczyzn." George Carlin

O wyższości matriarchatu

PRZEDE WSZYSTKIM NIE JEST HIERARCHICZNY !!!!JEST EGALITARNY I POKOJOWY I POD ŻADNYM WZGLEDEM NIE MOZNA PORÓWNYWAĆ GO Z PATRIARCHATEM!! PATRIARCHAT TO NEDZA!!NASTEPNIE POKARM MIESNY NIGDY NIE STANOWIL GŁOWNEGO POZYWIENIA LECZ JEDYNIE MAKSYMALNIE DO 30%WYZYWIENIA CO OZNACZA ZE ZYWICIALKAMI MATRYLINEARNYCH RODOW BYŁY KOBIETY!!W ARTYKULE DUZO BLEDOW MERYTORYCZNYCH POLECAM STRONY NIEMIECKIE! Anonim na Wikipedii o matriarchacie

Jeszcze w XIX wieku pewien szwajcarski historyk, Jakub Bachofen, wysunął hipotezę, w świetle której społeczeństwa ludzkie ewoluowały z fazy promiskuityzmu w matriarchat w okresie łowców zbieraczy, by następnie zmienić się w patriarchat w czasach piśmiennictwa. Matriarchat jednak w formie przeciwstawnej do patriarchatu prawdopodobnie nigdy nie istniał. Współcześnie nie istnieją żadne dowody na to, że kiedykolwiek w jakimś społeczeństwie kobiety miały rolę dominującą adekwatnie do tej, jaką mężczyźni mają w społecznościach patriarchalnych. Innymi słowy - nie znamy żadnej społeczności, gdzie mężczyźni byliby dyskryminowani na pewnych płaszczyznach tak, jak dyskryminowane są kobiety, np. w ściśle patriarchalnej cywilizacji islamskiej. 

Mimo to znamy kilka społeczeństw, gdzie kobiecość odgrywa centralną rolę, np. w wierzeniach religijnych lub przy dziedziczeniu. Społeczności te nazywane są wciąż matriarchatem, aczkolwiek nazwa ta jest z pewnych względów myląca. W przeciwieństwie do patriarchatu społeczności te charakteryzuje niehierarchiczny rozkład władzy, egalitarny pod względem płci. Relatywnie niski poziom przemocy i agresji to kolejna cecha tych społeczności. Być może nie tyle rola kobiet ma tutaj kluczowe znaczenie, co raczej rola stereotypowo postrzeganej kobiecości (Amadiume, 1997). Efekt jest jednak ten sam - gdy to kobiety stoją w centrum, społeczność łagodnieje.

Możliwe, że w dalekiej przeszłości, gdy ludzkość dopiero zaczynała rozwijać język, kobieta, a raczej jej rola prokreacyjna, stanowiła ważny element ówczesnej kultury. Mogło to zresztą być źródłem kompleksu niższości mężczyzn, który w efekcie doprowadził do stworzenia patriarchalnych religii monoteistycznych, w których to męski bóg stwarza człowieka, a nie kobieta go rodzi. Większość hipotez dotyczących struktur społecznych ludzkości z tamtych czasów opiera się na bardzo słabych dowodach. Często jest też wypaczona przez pryzmat patriarchalnego myślenia i współczesnych stereotypów płciowych (Zuk, 2013). Jeżeli jednak to głównie mężczyźni wcielali się w rolę myśliwych w tym okresie, niesie to ze sobą poważne implikacje. Oznaczałoby to bowiem, że głównymi żywicielami w tym okresie były właśnie kobiety-zbieracze, uzyskujące 65-70% ogółu pokarmu (Eaton et al., 1997). Oznaczałoby to także, iż to kobiety wymyśliły decydujące dla ewolucji społeczeństwa wynalazki, jak rolnictwo, handel, budownictwo etc.

Wróćmy jednak do współczesności. Zachodnie wybrzeża indonezyjskiej Sumatry zamieszkuje kilkumilionowa grupa Minangkabau, stanowiąca sztandarowy przykład wpływu matrylinearnego dziedziczenia na społeczność (Sanday, 2002). Co ciekawe, obok jednego z najpiękniejszych przykładów architektury ludowej, u ludu tego widać wyraźne wpływy islamu, który stopił się z miejscowymi wierzeniami. 

U afrykańskich Aszantów matrylinearny ród jest podstawą społeczeństwa, aczkolwiek duże znaczenie odgrywają też krewni ze strony ojca, szczególnie w obrzędach religijnych. Aszantowie tworzyli jedno z najpotężniejszych państw afrykańskich z rozwiniętą kulturą i sztuką. Dopiero kolonialne zapędy Brytyjczyków, charakterystyczne dla patriarchatu, doprowadziły do upadku ich państwa na przełomie XIX i XX wieku. Najważniejszym liderem buntu przeciwko kolonializmowi była Yaa Asantewaa.

Także w Ameryce niektóre ludy tworzyły klany na zasadzie matrylinearności. W Ameryce Północnej praktykowali to choćby Czirokezi, Nawahowie oraz Hopi, u których kobiety mogły uczestniczyć we władzy plemiennej na równi z mężczyznami. W Ameryce Południowej podobne zasady wyznawali Karaibowie. Większość rdzennych cywilizacji Ameryki skończyła podobnie jak te w Afryce.


Kultury, w których kobiety stanowią centralną rolę, są łagodniejsze. Nie dochodzi w nich do takich spraw jak sprzedawanie mężów, a proceder sprzedawania żon miał miejsce jeszcze w XX wiecznej, patriarchalnej Anglii. Wielu przeciwników ruchu feministycznego wydaje się nie dostrzegać faktu, że egalitarne społeczeństwa są korzystniejsze także dla mężczyzn. Jeżeli kobieta ma równe prawo do pracy i wynagrodzenia, mężczyzna nie musi brać na siebie odpowiedzialności za jej utrzymanie, wykonując np. ryzykowniejszą pracę. Gdy nie zrzuca się odpowiedzialności za wychowywanie dzieci na kobiety, mężczyźni wyrastają na mniej agresywnych ludzi. Także przemoc wobec mężczyzn, do której z pewnością dochodzi w związkach, traktowana byłaby poważniej, choć wiele wskazuje na to, że dochodziłoby do niej znacznie rzadziej, w społeczeństwie egalitarnym.

Ostatnie komentarze

Popularne posty