Demoniczne Samce
"99% z naprawdę przerażającego gówna tego świata zostało wszczęte, ustanowione, popełnione lub kontynuowane przez mężczyzn." George Carlin

"Niech pan spojrzy na pawiana..."

Etykiety: ,
Dużym błędem jest próba wykorzystywania argumentów biologicznych w światopoglądowych sporach. Niektórzy bardzo chętnie przenoszą adekwatne ich zdaniem zachowania innych zwierząt na świat człowieka. Robią to zwykle wybiórczo, czego nawet zazwyczaj nie są świadomi. Ponieważ jednak człowiek różni się od pozostałych zwierząt bardziej plastycznym mózgiem, ma on możliwość tworzenia kultury, sztuki, etc. oraz przystosowywania się do rozmaitych warunków, w których przychodzi mu żyć.

Z drugiej strony, jeśli jakiś gatunek zwierzęcia przejawia pewne ograniczone w stosunku do ludzi formy kultury, można założyć, że takie samo zachowanie jest możliwe także u ludzi.

Najciekawszym przykładem, jaki możemy obserwować wśród zwierząt są najbliżej z nami spokrewnione szympansy. Znamy dwa gatunki szympansów, przy czym szympansy zwyczajne są bardzo agresywne, prowadzą coś na kształt "wojen", mordują i molestują inne osobniki oraz inne zwierzęta, gwałcą samice i zjadają potomstwo. Szympansy bonobo są zupełnie inne, chociaż na poziomie genetycznym prawie nie różnią się od szympansów zwyczajnych. Przez kilkadziesiąt lat obserwacji nie zauważono u nich poważniejszych aktów przemocy. Odmienne stada preferują raczej orgie seksualne zamiast wojen jako formy interakcji a stosunki między samicami i samcami są egalitarne.

Podobnego przykładu dostarczyły nieoczekiwanie pawiany, obserwowane od kilku dekad przez Roberta Sapolskiego:


Niektóre pawiany z grupy żywiły się odpadkami, które wyrzucano z pobliskiego ośrodka turystycznego. Jedynie najbardziej agresywne samce były na tyle odważne, by zbliżać się tak bardzo do siedliska ludzi. Około trzech dekad temu wyrzucono tam odpadki, które zakażone były śmiertelnymi dla tych zwierząt prątkami gruźlicy. 

W efekcie wszystkie najagresywniejsze samce w grupie zmarły za ideały. Pozostała tylko połowa samców, której można określić jako "mili chłopcy" (lub lewacy) oraz samice. Nagle znacznie zmniejszył się poziom stresu w grupie i obniżył poziom agresji. Żadna inna znana grupa pawianów nie cechuje się tak niskim współczynnikiem agresji. 

Zwierzęta dokonały transformacji w ciągu jednego pokolenia i sytuacja nie zmieniła się do dnia dzisiejszego. Skłania to do sformułowania prostej konkluzji: lansowanie stereotypu "męskości", propagowanie maczyzmu, negowanie idei gender - to wszystko jest szkodliwe dla społecznej idei pokoju.

Ostatnie komentarze

Popularne posty