Demoniczne Samce
"99% z naprawdę przerażającego gówna tego świata zostało wszczęte, ustanowione, popełnione lub kontynuowane przez mężczyzn." George Carlin

Przemoc wobec kobiet w Unii Europejskiej

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej opublikowała dwustu stronicowy raport dotyczący przemocy wobec kobiet w krajach UE. Jej źródłem są mężczyźni.Ankiety przeprowadzono wśród losowej grupy 42 tysięcy kobiet, dobranej ze wszystkich państw Unii Europejskiej. Cały raport w języku angielskim można pobrać stąd:


Skrócona wersja w języku polskim:
pozwolę sobie zacytować treść:

  • 33% kobiet doświadczyło przemocy fizycznej lub seksualnej po ukończeniu 15. roku życia (to około 62 milionów na terenie całej UE)
  • 22% kobiet doświadczyło przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony partnera
  • 5% badanych kobiet zostało zgwałconych
  • 43% kobiet doświadczyło jakiejś formy przemocy psychicznej ze strony partnera, np. publicznego poniżania, zakazu opuszczania lub zamknięcia w domu, zmuszania do oglądania pornografii, gróźb stosowania przemocy etc.
  • 33% kobiet doświadczyło przemocy fizycznej lub seksualnej w dzieciństwie, ze strony osoby dorosłej. 12% kobiet doświadczyło w dzieciństwie przemocy seksualnej (połowa z nich ze strony nieznajomych). 
  • 18% kobiet padło ofiarą stalkingu po 15. roku życia. Jedną piątą z nich nękano przez okres dłuższy niż dwa lata.
  • 11% kobiet zetknęło się z niedwuznacznymi propozycjami za pośrednictwem portali internetowych lub poczty elektronicznej oraz SMS.
  • 20% kobiet w wieku od 18 do 29 lat padło ofiarą aktów napastowania seksualnego za pomocą nowych technologii (cyberharassment).
  • 55% kobiet doświadczyło którejś z form molestowania seksualnego. W przypadku jednej trzeciej z nich sprawcą był przełożony, kolega lub klient.
  • 67% kobiet nie zgłosiło najpoważniejszych przypadków przemocy ze strony partnera policji i żadnej innej organizacji.

Ostatnie komentarze

Popularne posty