Demoniczne Samce
"99% z naprawdę przerażającego gówna tego świata zostało wszczęte, ustanowione, popełnione lub kontynuowane przez mężczyzn." George Carlin

Wstęp do "Drugiej Płci"

Etykiety:
Ale i argumenty feministów powinniśmy traktować z nie mniejszą nieufnością; często bowiem dbałość o argumentację odbiera im wszelką wartość. Simone de Beauvoir

Istnieje źródło dobre, które stworzyło porządek, światło i człowieka - i źródło złe, które stworzyło chaos, ciemności i kobietę. Pitagoras

Wszystko, cokolwiek mężczyźni napisali o kobietach, musi być podejrzane, gdyż każdy z nich jest jednocześnie sędzią i stroną. Poulain de la Barre

Jestem mężczyzną i w dodatku, jeżeli przyjąć za słuszne niektóre potoczne stwierdzenia i przekonania, wyrosłe głównie z ignorancji, a po trosze z lęku, że współczesne feministki są tak naprawdę seksistkami, jestem też feministą (z drugiej strony, jeżeli feministki walczą jedynie o równouprawnienie płci, do feminizmu mi daleko, gdyż w moim mniemaniu mężczyźni przez wieki dali wystarczającą ilość dowodów na to, że są gorszą częścią gatunku). 

Tyle tytułem mojego wstępu. Oddajmy teraz głos Simone de Beauvoir, nieżyjącej już autorce monumentalnego dzieła filozofii feministycznej o tytule Druga płeć, którego główne motto brzmi:
Nie rodzimy się kobietami - stajemy się nimi

Druga płeć

Czy istnieje kobiecość? Należałoby zacząć od tego, że współczesna nauka poddaje pod wielką wątpliwość zasadność podsycania mitu o istnieniu jakiś znaczących różnic między przedstawicielami obu płci naszego gatunku. Te różnice zacierają się nie tylko na poziomie psychicznym, zarówno jeśli chodzi o intelekt jak i stronę emocjonalno-kulturową, ale nawet na poziomie biologicznym, czego wielu ludzi, a już szczególnie mężczyźni nie chcą przyjąć do wiadomości. Stwierdzenie, że penis jest tylko przerośniętą łechtaczką wręcz godzi w godność niektórych samców o mentalności Tomasza z Akwinu, notabene największego obok Augustyna księcia Kościoła. 

Dzieło Simone jest m.in. potwierdzeniem faktu, że jeżeli istnieją jakiekolwiek różnice między płciami, mają one charakter nabyty na drodze socjokulturowego uwarunkowania, nie są wrodzone i "naturalne" jak chciałaby większość mężczyzn. A więc jeżeli np. za dysproporcję w udziale kobiet w nauce odpowiadają czynniki nabyte (efekt Matyldy), to mamy do czynienia z ukrytą i zakrojoną na szeroką skalę dyskryminacją płci. 

Kim właściwie jest kobieta, można by zapytać. Tota mulier in utero (kobieta to macica), jak mawiają niektórzy i zaraz spieszą ze stwierdzeniem, że "feministki to nie są prawdziwie kobiety", nawet mimo faktu, że też macicę posiadają (pomijam już to, że mężczyźni także posiadają szczątkową macicę). 

Samice stanowią około połowy populacji u większości gatunków ssaków, nie inaczej jest u ludzi. Ale co z tego? Trudno posądzać niektórych przedstawicieli uważających się za mężczyzn o konsekwencje w swoich stwierdzeniach, potrafią powiedzieć, że feministki to nie kobiety, nie wystarczy bowiem posiadać macicy, piersi, waginy czy czego tam jeszcze. Należy jeszcze mieć tajemnicze coś, zwane kobiecością, ową rzecz ustaloną zazwyczaj przez mądre, męskie głowy. Wygląda jednak na to, że kobiecość nie jest substancją produkowaną przez jajniki, lecz sztucznym tworem narzuconym przez mężczyzn na drodze społecznych warunkowań. 

Czy powyższe stwierdzenie jest zaprzeczeniem istnienia kobiet? Tylko ktoś ograniczony we własnym pojmowaniu semantyki mógłby wysunąć taki wniosek. 

Współczesne kobiety wciąż prześladuje ta świadomość własnej kobiecości. Wystarczy spojrzeć w dowolnym kierunku, gdzie znajdują się ludzie, żeby dostrzec różnice między płciami w zainteresowaniach i ubiorze. Różnice, które są raczej powierzchowne. Przypomniała mi się przytaczana gdzieś rozmowa z kilkuletnim chłopcem, który bawił się na plaży z jakimś innym dzieckiem. Ojciec zapytał go potem, czy bawił się z dziewczynką, czy z chłopcem, na co ten odparł: "Nie wiem, nie miał na sobie ubrania.". 

Różnice rzeczywiście istnieją, nawet jeśli mają tylko charakter nabyty i powierzchowny, dlatego właśnie możemy zadać sobie pytanie, co to jest kobieta?

Nasuwająca się odpowiedź pokazuje prawdziwy wymiar dyskryminacji płci żeńskiej. Kobieta, aby zdefiniować samą siebie musi przede wszystkim stwierdzić: "jestem kobietą". Mężczyzna nie musi tego robić, fakt, że jest się mężczyzną jest zrozumiały sam przez się, wiele języków jest przedłużeniem tego stwierdzenia, np. wyraz "człowiek" ma rodzaj męski. Czy można powiedzieć mężczyźnie: "myślisz tak, ponieważ jesteś mężczyzną" na równi z powiedzeniem kobiecie: "myślisz tak, bo jesteś kobietą"?

Ta dyskryminacja językowa jest tak wyraźna, ale jednocześnie tak dalece ignorowana. Pisząc jedną z moich pierwszych książek [1] nawet nie zdawałem sobie sprawy, że formułując treść nieświadomie zwracałem się w myślach do mężczyzny. Pisałem dla wyimaginowanego czytelnika płci męskiej, co zresztą miało wyraz w treści i pewna kobieta, którą szczęście mam znać, zwróciła mi na to uwagę w jednym zdaniu, co niezwłocznie poprawiłem. 

W jednej z nowszych książek zwracam się w niektórych rozdziałach bezpośrednio do kobiety [2], mając nadzieję, że wzruszy to choć jednym z męskich czytelników. 

Mężczyzna, męskość jest więc w świadomości niejako wyznacznikiem, miarą, do której przykłada się człowieczeństwo. Wg Arystotelesa "Samica jest samicą na skutek braku pewnych przymiotów. Musimy traktować kobiety jako rodzaj istot z natury upośledzonych."

Nawet biblijna historia o stworzeniu, gdzie Ewa powstaje z jednego z adamowskich żeber wywraca całą prawdę do góry nogami. "Kobieta jest istotą względną" stwierdza Michelet w jednym ze swoich pism. "Ciało mężczyzny ma sens samo w sobie; w przeciwieństwie do ciała kobiety, które wydaje się pozbawione sensu, o ile nie wspomnie się o samcu... Mężczyzna jest do pomyślenia bez kobiety. Kobieta jest nie do pomyślenia bez mężczyzny" - rozwija jego myśl Benda w Rapport d'Uriel.


Ostatnie komentarze

Popularne posty