Demoniczne Samce
"99% z naprawdę przerażającego gówna tego świata zostało wszczęte, ustanowione, popełnione lub kontynuowane przez mężczyzn." George Carlin

Czy kobiety są łagodniejsze od mężczyzn?

Etykiety: ,
Polemizowałabym z tym, że kobiety sa łagodniejsze z natury, biorąc pod uwagę ich wychowywanie. Nihil

Łagodna kobieta to niby łapka kocia, uściśnij ją nieco, a uczujesz pazurki. Anne-Louise Germaine NeckerTrudno kłócić się z ogólnym rozumieniem niektórych słów, to tylko semantyka. Ten blog powstał jako odpowiedź na hipotezę, że mężczyźni są odpowiedzialni za większość "najstraszniejszego gówna tego świata", jak to określił rozumiejący te sprawy Carlin. W moim rozumieniu oznacza to, że mężczyźni są agresywniejsi niż kobiety, ergo kobiety są łagodniejsze.

Zapomnijmy jednak na chwilę o tym, co znaczy pojęcie "łagodniejszy" i sięgnijmy po statystyki. Uśrednione statystyki dotyczące współczynnika zabójstw (liczba morderstw na 100k mieszkańców) pokazują zdecydowaną przewagę mężczyzn. Np. w latach 2009-2010 za blisko 80% zabójstw odpowiedzialni byli mężczyźni, ten sam współczynnik wyniósł w obu Amerykach ponad 84%, w Azji ponad 77%, w Europie 66%, w Australii z Oceanią prawie 75%. Innymi słowy średnio na świecie, za ponad 3/4 zabójstw odpowiadają mężczyźni. 

Istnieją dosłownie setki badań poświadczających, że to mężczyźni wiodą prym, jeżeli chodzi o przemoc. W niektórych "dziedzinach" żadna z analiz nie wykazała, aby to kobiety częściej popełniały jakąś czynność związaną z przemocą, np. przy zabójstwach czy ogólnych przestępstwach opartych o przemoc. 

Niektóre badania przeprowadzone w Europie i Ameryce Północnej pokazały, że czasem kobiety częściej niż mężczyźni dopuszczają się kradzieży - zawsze w przypadku wynoszenia drobnych rzeczy ze sklepów, zwykle związane z kleptomanią, przy czym niektóre statystyki pokazują korelację między pojawieniem się w życiu niepowodzeń lub kryzysów, a częstością pojawienia się kleptomanii. Biorąc pod uwagę fakt, że to mężczyźni są w dużej mierze odpowiedzialni za kryzysy przeżywane przez kobiety...

Także statystyki dotyczące przemocy seksualnej i związanej z zażywaniem środków odurzających, które pokazywałyby większą częstotliwość tych zjawisk u kobiet - nie istnieją. Podobnie przy ogólnie rozumianej przestępczości.

Za to w kilku badaniach wykazano brak różnic związanych z płcią, jeśli chodzi o recydywę w Ameryce Północnej. 

Podobnie jeśli chodzi o zachowania antyspołeczne w dzieciństwie, prawie każde dostępne pokazuje statystycznie istotną przewagę mężczyzn. W przypadku badań dotyczących fizycznej przemocy, agresji i bijatyk, tylko w jednym, pochodzącym z Kanady, przewaga mężczyzn była statystycznie nieznacząca, jednak inne dostępne badania już ją pokazują.

Współczesna wiedza naukowa sugeruje jednoznacznie, że to mężczyźni są głównie odpowiedzialni za istniejącą w świecie przemoc.

Ostatnie komentarze

Popularne posty